კონტაქტი

საქართველოს ნეირომეცნიერთა ასოციაცია

 მისამართი: ლევან გოთუას ქ. 14, თბილისი
 ტელეფონი: (+995 32) 2 37 59 13
 ელფოსტა: