პრეზიდენტი

თემურ ნანეიშვილი

აკადემიკოსი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

აღმასრულებელი მდივანი

გელა ბესელია

აკადემიური დოქტორი მედიცინაში
ხაზინადარი

ნინო ჩხიკვიშვილი

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ადმინისტრატორი

ნელი მაღლაკელიძე

სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი