ხელმძღვანელობა

პრეზიდენტი
მზია ჟვანია

პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 595 15 05 15 (მობილური)
 mzia_zhvania@iliauni.edu.ge

აღმასრულებელი მდივანი
ლალი შანშიაშვილი

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

 (+995 32) 2 37 59 13 (სამსახური)
 593 90 54 56 (მობილური)
 lali_shanshiashvili@iliauni.edu.ge


ხაზინადარი
ნინო ჩხიკვიშვილი

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

 (+995 32) 2 37 59 13 (სამსახური)
 593 21 52 77 (მობილური)
 nidochi@yahoo.com

ადმინისტრატორი
ნელი მაღლაკელიძე

სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

 558 14 50 07 (მობილური)
 neliko.maglakelidze@gmail.com